Polish (Poland)Hungarian (formal)

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Wyróżniony

 

W związku z rosnącą potrzebą edukacji oraz zwiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w 2009 r. została powołana interdyscyplinarna Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Organizacja zrzesza lekarzy różnych specjalności, a także stowarzyszenia i instytucje od lat działające na rzecz edukacji diabetologicznej.
W ramach działań edukacyjnych zostały przeprowadzone dotychczas dwie kampanie:
 „Cukrzyca – więcej niż cukier” (2009r.) oraz „Listopad Miesiącem Walki Z Cukrzycą" (2011r.) Miały one za zadanie aktywnie wpływać na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy, zmianę upraszczającego podejścia do choroby, a także uświadomienie jej interdyscyplinarnego charakteru i współzależności z prowadzonym stylem życia.

Inicjatorem powołania Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej członkami zostały Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz firmy: Novo Nordisk i Roche Diagnostics. Aktywne wsparcie w działaniach Koalicji zapowiedziała również Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. W marcu 2011 r. do Koalicji dołączyły organizacje Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą oraz Fundacja „CUD” Cukrzyca u dzieci.

cukrzyca

 

Cukrzyca jest chorobą społeczną, na którą zapada coraz większa liczba osób. Na całym świecie zmaga się z nią już 246 milionów pacjentów. Szacowana liczba chorych w Polsce wynosi ponad 2,6 miliona, czyli ponad 5 proc. polskiego społeczeństwa . W ostatnich latach występowanie choroby w Polsce systematycznie wzrasta. Według prognoz już za kilka lat cukrzyca może dotknąć nawet 10 proc. naszego społeczeństwa.
Stały wzrost zachorowalności na cukrzycę ma związek m.in. ze współczesnym, niezdrowym trybem życia i jego efektami w postaci otyłości czy nadciśnienia. Wbrew obiegowej opinii, cukrzyca to nie tylko właściwa kontrola poziomu cukru we krwi, ale również konieczność podjęcia niezbędnych zmian w dotychczasowym stylu życia.

Polecane materiały video